closex

מבצעים והטבות

מצטרפים חדשים או מנויים קיימים? בואו תראו מה מגיע לכם

ערים מבצעים

60 יום

ללא דמי מנוי

למצטרפים חדשים למסלול דרייב

2 שעות מתנה

למצטרפים חדשים למסלול דרייב (לא כולל ק"מ)

10 ₪ הנחה

בדמי מנוי חודשיים

למצטרפים חדשים למסלול דרייב

"חבר מביא חבר"

3 שעות מתנה ללקוח הקיים ולמצטרף
החדש במודל נסיעה "הלוך - חזור" או 20 דק' נסיעה מתנה ללקוח הקיים ולמצטרף החדש

"ציפורי לילה בסופ"ש"

% 50 לשעת הזמנה בימים ה’-א’
בין השעות אחת עשרה בלילה ועד שבע בבוקר

על כל הרכבים

"ציפורי לילה"

5 ₪ לשעה בין השעות אחת עשרה בלילה ועד שבע בבוקר

לרכבי הבייסיק והמשפחתיות באמצע השבוע

1 ₪ לדקת נסיעה

סופ"ש במודל "כיוון אחד"

החל משישי בחצות ועד שבת בחצות (24 שעות)

הטבת סטודנטים

שעתיים נסיעה מתנה במודל "הלוך-חזור" (לא כולל ק"מ), או 20 דק' נסיעה מתנה במודל "כיוון אחד"

בהצגת תעודת סטונדט בתוקף. לתקנון

הטבת נהג צעיר

80 ₪ "דרייבינג קרדיט"

לסטודנטים בגילאים 21-24, בהצגת תעודת סטודנט בתוקף . לתקנון

50 ₪ לנסיעות במתנה

למצטרפים חדשים בנתניה

לתקנון

15 ₪ לנסיעות במתנה

מתחנת הרכבת בחיפה

בכפוף לתקנון בימים א'-ה' בין השעות 6:00-9:00. לתקנון

"עסק מביא עסק"

100 ₪ "דרייבינג קרדיט" לעסק המצרף ו-50 ₪ "דרייבינג קרדיט" לעסק המצטרף

ללקוחות CAR2GO לעסקים
תל אביב, רמת גן וגבעתיים
60 יום
הטבת סטודנטים
הטבת נהג צעיר
ירושלים
60 יום
2 שעות מתנה
10 ₪ הנחה
הטבת סטודנטים
הטבת נהג צעיר
הרצליה רעננה
60 יום
הטבת סטודנטים
הטבת נהג צעיר
ראשל"צ
60 יום
2 שעות מתנה
10 ₪ הנחה
הטבת סטודנטים
הטבת נהג צעיר
חיפה
60 יום
10 ₪ הנחה
1 ₪ לדקת נסיעה
הטבת סטודנטים
הטבת נהג צעיר
15 ₪ לנסיעות במתנה
נתניה
60 יום
1 ₪ לדקת נסיעה
הטבת סטודנטים
הטבת נהג צעיר
50 ₪ לנסיעות במתנה
הלוך - חזור
כיוון אחד

60 יום ללא דמי מנוי

למצטרפים חדשים למסלול דרייב

"חבר מביא חבר"

3 שעות מתנה ללקוח הקיים ולמצטרף
החדש במודל נסיעה "הלוך - חזור" או 20 דק' נסיעה מתנה ללקוח הקיים ולמצטרף החדש

"ציפורי לילה בסופ"ש" % 50 לשעת הזמנה בימים ה’-א’
בין השעות אחת עשרה בלילה ועד שבע בבוקר

על כל הרכבים

"ציפורי לילה" 5 ₪ לשעה בין השעות אחת עשרה בלילה ועד שבע בבוקר

לרכבי הבייסיק והמשפחתיות באמצע השבוע

הטבת סטודנטים שעתיים נסיעה מתנה במודל "הלוך-חזור" (לא כולל ק"מ), או 20 דק' נסיעה מתנה במודל "כיוון אחד"

בהצגת תעודת סטונדט בתוקף. לתקנון

הטבת נהג צעיר 80 ₪ "דרייבינג קרדיט"

לסטודנטים בגילאים 21-24, בהצגת תעודת סטודנט בתוקף . לתקנון

"עסק מביא עסק" 100 ₪ "דרייבינג קרדיט" לעסק המצרף ו-50 ₪ "דרייבינג קרדיט" לעסק המצטרף

ללקוחות CAR2GO לעסקים

60 יום ללא דמי מנוי

למצטרפים חדשים למסלול דרייב

2 שעות מתנה

למצטרפים חדשים למסלול דרייב (לא כולל ק"מ)

10 ₪ הנחה בדמי מנוי חודשיים

למצטרפים חדשים למסלול דרייב

"חבר מביא חבר"

3 שעות מתנה ללקוח הקיים ולמצטרף
החדש במודל נסיעה "הלוך - חזור" או 20 דק' נסיעה מתנה ללקוח הקיים ולמצטרף החדש

"ציפורי לילה בסופ"ש" % 50 לשעת הזמנה בימים ה’-א’
בין השעות אחת עשרה בלילה ועד שבע בבוקר

על כל הרכבים

"ציפורי לילה" 5 ₪ לשעה בין השעות אחת עשרה בלילה ועד שבע בבוקר

לרכבי הבייסיק והמשפחתיות באמצע השבוע

הטבת סטודנטים שעתיים נסיעה מתנה במודל "הלוך-חזור" (לא כולל ק"מ), או 20 דק' נסיעה מתנה במודל "כיוון אחד"

בהצגת תעודת סטונדט בתוקף. לתקנון

הטבת נהג צעיר 80 ₪ "דרייבינג קרדיט"

לסטודנטים בגילאים 21-24, בהצגת תעודת סטודנט בתוקף . לתקנון

"עסק מביא עסק" 100 ₪ "דרייבינג קרדיט" לעסק המצרף ו-50 ₪ "דרייבינג קרדיט" לעסק המצטרף

ללקוחות CAR2GO לעסקים

60 יום ללא דמי מנוי

למצטרפים חדשים למסלול דרייב

"חבר מביא חבר"

3 שעות מתנה ללקוח הקיים ולמצטרף
החדש במודל נסיעה "הלוך - חזור" או 20 דק' נסיעה מתנה ללקוח הקיים ולמצטרף החדש

"ציפורי לילה בסופ"ש" % 50 לשעת הזמנה בימים ה’-א’
בין השעות אחת עשרה בלילה ועד שבע בבוקר

על כל הרכבים

"ציפורי לילה" 5 ₪ לשעה בין השעות אחת עשרה בלילה ועד שבע בבוקר

לרכבי הבייסיק והמשפחתיות באמצע השבוע

הטבת סטודנטים שעתיים נסיעה מתנה במודל "הלוך-חזור" (לא כולל ק"מ), או 20 דק' נסיעה מתנה במודל "כיוון אחד"

בהצגת תעודת סטונדט בתוקף. לתקנון

הטבת נהג צעיר 80 ₪ "דרייבינג קרדיט"

לסטודנטים בגילאים 21-24, בהצגת תעודת סטודנט בתוקף . לתקנון

"עסק מביא עסק" 100 ₪ "דרייבינג קרדיט" לעסק המצרף ו-50 ₪ "דרייבינג קרדיט" לעסק המצטרף

ללקוחות CAR2GO לעסקים

60 יום ללא דמי מנוי

למצטרפים חדשים למסלול דרייב

2 שעות מתנה

למצטרפים חדשים למסלול דרייב (לא כולל ק"מ)

10 ₪ הנחה בדמי מנוי חודשיים

למצטרפים חדשים למסלול דרייב

"חבר מביא חבר"

3 שעות מתנה ללקוח הקיים ולמצטרף
החדש במודל נסיעה "הלוך - חזור" או 20 דק' נסיעה מתנה ללקוח הקיים ולמצטרף החדש

"ציפורי לילה בסופ"ש" % 50 לשעת הזמנה בימים ה’-א’
בין השעות אחת עשרה בלילה ועד שבע בבוקר

על כל הרכבים

"ציפורי לילה" 5 ₪ לשעה בין השעות אחת עשרה בלילה ועד שבע בבוקר

לרכבי הבייסיק והמשפחתיות באמצע השבוע

הטבת סטודנטים שעתיים נסיעה מתנה במודל "הלוך-חזור" (לא כולל ק"מ), או 20 דק' נסיעה מתנה במודל "כיוון אחד"

בהצגת תעודת סטונדט בתוקף. לתקנון

הטבת נהג צעיר 80 ₪ "דרייבינג קרדיט"

לסטודנטים בגילאים 21-24, בהצגת תעודת סטודנט בתוקף . לתקנון

"עסק מביא עסק" 100 ₪ "דרייבינג קרדיט" לעסק המצרף ו-50 ₪ "דרייבינג קרדיט" לעסק המצטרף

ללקוחות CAR2GO לעסקים

60 יום ללא דמי מנוי

למצטרפים חדשים למסלול דרייב

10 ₪ הנחה בדמי מנוי חודשיים

למצטרפים חדשים למסלול דרייב

"חבר מביא חבר"

3 שעות מתנה ללקוח הקיים ולמצטרף
החדש במודל נסיעה "הלוך - חזור" או 20 דק' נסיעה מתנה ללקוח הקיים ולמצטרף החדש

1 ₪ לדקת נסיעה סופ"ש במודל "כיוון אחד"

החל משישי בחצות ועד שבת בחצות (24 שעות)

הטבת סטודנטים שעתיים נסיעה מתנה במודל "הלוך-חזור" (לא כולל ק"מ), או 20 דק' נסיעה מתנה במודל "כיוון אחד"

בהצגת תעודת סטונדט בתוקף. לתקנון

הטבת נהג צעיר 80 ₪ "דרייבינג קרדיט"

לסטודנטים בגילאים 21-24, בהצגת תעודת סטודנט בתוקף . לתקנון

15 ₪ לנסיעות במתנה מתחנת הרכבת בחיפה

בכפוף לתקנון בימים א'-ה' בין השעות 6:00-9:00. לתקנון

"עסק מביא עסק" 100 ₪ "דרייבינג קרדיט" לעסק המצרף ו-50 ₪ "דרייבינג קרדיט" לעסק המצטרף

ללקוחות CAR2GO לעסקים

60 יום ללא דמי מנוי

למצטרפים חדשים למסלול דרייב

"חבר מביא חבר"

3 שעות מתנה ללקוח הקיים ולמצטרף
החדש במודל נסיעה "הלוך - חזור" או 20 דק' נסיעה מתנה ללקוח הקיים ולמצטרף החדש

1 ₪ לדקת נסיעה סופ"ש במודל "כיוון אחד"

החל משישי בחצות ועד שבת בחצות (24 שעות)

הטבת סטודנטים שעתיים נסיעה מתנה במודל "הלוך-חזור" (לא כולל ק"מ), או 20 דק' נסיעה מתנה במודל "כיוון אחד"

בהצגת תעודת סטונדט בתוקף. לתקנון

הטבת נהג צעיר 80 ₪ "דרייבינג קרדיט"

לסטודנטים בגילאים 21-24, בהצגת תעודת סטודנט בתוקף . לתקנון

50 ₪ לנסיעות במתנה למצטרפים חדשים בנתניה

לתקנון

"עסק מביא עסק" 100 ₪ "דרייבינג קרדיט" לעסק המצרף ו-50 ₪ "דרייבינג קרדיט" לעסק המצטרף

ללקוחות CAR2GO לעסקים

לפרטים
close sliderלפרטים ומידע נוסף
אני מסכים/ה לקבל הצעות למוצרים ו/או שירותים בדוא"ל ובמסרונים.