closex

מבצעים והטבות

מצטרפים חדשים או מנויים קיימים? בואו תראו מה מגיע לכם

ערים מבצעים

ערב בחצי

50% הנחה על המחיר השעתי בין 7.00-18.00

בכפוף לתקנון

14.90 ₪ לשעת נסיעה

מחיר שעתי למנויים פרטיים במודל "הלוך-חזור" לא כולל את עלות הק"מ

בכפוף לתקנון

STOP OVER – עצירת ביניים

עצירת ביניים ללא עלות לשעה

בכפוף לתקנון

99 ש"ח ליום - DAILY

מחיר יומי למנויים פרטיים

בכפוף לתקנון

199 ש"ח השכרה ל-3 ימים

בכפוף לתקנון

499 ש"ח מחיר להשכרה שבועית

בכפוף לתקנון

ביטוח נהג צעיר סטודנט

80 ₪ החזר קרדיט לנסיעות

בכפוף לתקנון

"חבר מביא חבר"

50 ₪ קרדיט לנסיעות עבור המנוי הקיים + 50 ₪ קרדיט לנסיעות עבור המנוי החדש

סטודנטים מצטרפים

50 ₪ קרדיט לנסיעות בשירות

בכפוף לתקנון
תל אביב, רמת גן וגבעתיים
ערב בחצי
14.90 ₪ לשעת נסיעה
99 ש
199 ש
499 ש
ביטוח נהג צעיר סטודנט
סטודנטים מצטרפים
הרצליה ורעננה
ערב בחצי
14.90 ₪ לשעת נסיעה
99 ש
199 ש
499 ש
ביטוח נהג צעיר סטודנט
סטודנטים מצטרפים
חיפה
ערב בחצי
14.90 ₪ לשעת נסיעה
STOP OVER – עצירת ביניים
99 ש
199 ש
499 ש
ביטוח נהג צעיר סטודנט
סטודנטים מצטרפים
נתניה
ערב בחצי
14.90 ₪ לשעת נסיעה
STOP OVER – עצירת ביניים
99 ש
199 ש
499 ש
ביטוח נהג צעיר סטודנט
סטודנטים מצטרפים
ירושלים
ערב בחצי
14.90 ₪ לשעת נסיעה
99 ש
199 ש
499 ש
ביטוח נהג צעיר סטודנט
סטודנטים מצטרפים
הלוך - חזור
כיוון אחד
ט.ל.ח

ערב בחצי 50% הנחה על המחיר השעתי בין 7.00-18.00

בכפוף לתקנון

14.90 ₪ לשעת נסיעה מחיר שעתי למנויים פרטיים במודל "הלוך-חזור" לא כולל את עלות הק"מ

בכפוף לתקנון

99 ש"ח ליום - DAILY מחיר יומי למנויים פרטיים

בכפוף לתקנון

199 ש"ח השכרה ל-3 ימים

בכפוף לתקנון

499 ש"ח מחיר להשכרה שבועית

בכפוף לתקנון

ביטוח נהג צעיר סטודנט 80 ₪ החזר קרדיט לנסיעות

בכפוף לתקנון

"חבר מביא חבר" 50 ₪ קרדיט לנסיעות עבור המנוי הקיים + 50 ₪ קרדיט לנסיעות עבור המנוי החדש

סטודנטים מצטרפים 50 ₪ קרדיט לנסיעות בשירות

בכפוף לתקנון

ערב בחצי 50% הנחה על המחיר השעתי בין 7.00-18.00

בכפוף לתקנון

14.90 ₪ לשעת נסיעה מחיר שעתי למנויים פרטיים במודל "הלוך-חזור" לא כולל את עלות הק"מ

בכפוף לתקנון

99 ש"ח ליום - DAILY מחיר יומי למנויים פרטיים

בכפוף לתקנון

199 ש"ח השכרה ל-3 ימים

בכפוף לתקנון

499 ש"ח מחיר להשכרה שבועית

בכפוף לתקנון

ביטוח נהג צעיר סטודנט 80 ₪ החזר קרדיט לנסיעות

בכפוף לתקנון

"חבר מביא חבר" 50 ₪ קרדיט לנסיעות עבור המנוי הקיים + 50 ₪ קרדיט לנסיעות עבור המנוי החדש

סטודנטים מצטרפים 50 ₪ קרדיט לנסיעות בשירות

בכפוף לתקנון

ערב בחצי 50% הנחה על המחיר השעתי בין 7.00-18.00

בכפוף לתקנון

14.90 ₪ לשעת נסיעה מחיר שעתי למנויים פרטיים במודל "הלוך-חזור" לא כולל את עלות הק"מ

בכפוף לתקנון

STOP OVER – עצירת ביניים עצירת ביניים ללא עלות לשעה

בכפוף לתקנון

99 ש"ח ליום - DAILY מחיר יומי למנויים פרטיים

בכפוף לתקנון

199 ש"ח השכרה ל-3 ימים

בכפוף לתקנון

499 ש"ח מחיר להשכרה שבועית

בכפוף לתקנון

ביטוח נהג צעיר סטודנט 80 ₪ החזר קרדיט לנסיעות

בכפוף לתקנון

"חבר מביא חבר" 50 ₪ קרדיט לנסיעות עבור המנוי הקיים + 50 ₪ קרדיט לנסיעות עבור המנוי החדש

סטודנטים מצטרפים 50 ₪ קרדיט לנסיעות בשירות

בכפוף לתקנון

ערב בחצי 50% הנחה על המחיר השעתי בין 7.00-18.00

בכפוף לתקנון

14.90 ₪ לשעת נסיעה מחיר שעתי למנויים פרטיים במודל "הלוך-חזור" לא כולל את עלות הק"מ

בכפוף לתקנון

STOP OVER – עצירת ביניים עצירת ביניים ללא עלות לשעה

בכפוף לתקנון

99 ש"ח ליום - DAILY מחיר יומי למנויים פרטיים

בכפוף לתקנון

199 ש"ח השכרה ל-3 ימים

בכפוף לתקנון

499 ש"ח מחיר להשכרה שבועית

בכפוף לתקנון

ביטוח נהג צעיר סטודנט 80 ₪ החזר קרדיט לנסיעות

בכפוף לתקנון

"חבר מביא חבר" 50 ₪ קרדיט לנסיעות עבור המנוי הקיים + 50 ₪ קרדיט לנסיעות עבור המנוי החדש

סטודנטים מצטרפים 50 ₪ קרדיט לנסיעות בשירות

בכפוף לתקנון

ערב בחצי 50% הנחה על המחיר השעתי בין 7.00-18.00

בכפוף לתקנון

14.90 ₪ לשעת נסיעה מחיר שעתי למנויים פרטיים במודל "הלוך-חזור" לא כולל את עלות הק"מ

בכפוף לתקנון

99 ש"ח ליום - DAILY מחיר יומי למנויים פרטיים

בכפוף לתקנון

199 ש"ח השכרה ל-3 ימים

בכפוף לתקנון

499 ש"ח מחיר להשכרה שבועית

בכפוף לתקנון

ביטוח נהג צעיר סטודנט 80 ₪ החזר קרדיט לנסיעות

בכפוף לתקנון

"חבר מביא חבר" 50 ₪ קרדיט לנסיעות עבור המנוי הקיים + 50 ₪ קרדיט לנסיעות עבור המנוי החדש

סטודנטים מצטרפים 50 ₪ קרדיט לנסיעות בשירות

בכפוף לתקנון

לפרטים
close slider    לפרטים ומידע נוסף    אני מאשר/ת קבלת תוכן שיווקי בדוא"ל וב-SMS. גם אנחנו לא אוהבים ספאם, לכן אנו שולחים רק עדכונים חשובים, הנחות והטבות שלא כדאי לפספס.