closex

קצת עלינו

|

| אז איך בדיוק

מהמשתמשים מחליטים שלא לרכוש רכב חדש

30
20%

הפחתה בפליטת
גזים לריאות ירוקות
בריאות

14 חניות

כל רכב של CAR2GO מפנה

14 רכבים מהכביש
55% למעלה מ-

מהמשתמשים מחליטים שלא לרכוש רכב חדש


המודל האדום
מחוץ לעיר
ראשל”צ | ירושלים | ת”א והסביבה | חיפה   | אשדוד

הורידו עכשיו
את האפליקציה


המודל הכחול
בתוך העיר
חיפה | נתניה
לפרטים
close sliderלפרטים ומידע נוסף
אני מסכים/ה לקבל הצעות למוצרים ו/או שירותים בדוא"ל ובמסרונים.