closex

ניתוק הרכב החשמלי מעמדת הטעינה

3 שלבים פשוטים ויצאתם לדרך.

נא לשים לב שאתם מבצעים את התהליך בשלמותו ובסדר הנכון
פתחו את הרכב ולחצו על
כפתור “שחרור מטעינה” הממוקם משמאל להגה
צאו אל קדמת הרכב ונתקו
את הכבל משקע הטעינה. אם לא סגרתם כהלכה את הדלתיות
יואר באדום איור הרכב בלוח המכוונים
נתקו את הכבל מעמדת הטעינה. גלגלו אותו ואחסנו בתא המטען
זהו, סיימתם.שתהיה נסיעה ירוקה ונעימה!
במקרה של הופעת נורה אדומה - אין למשוך את כבל הטעינה מהעמוד ויש לדווח ישירות למוקד.
לפרטים
close sliderלפרטים ומידע נוסף
אני מסכים/ה לקבל הצעות למוצרים ו/או שירותים בדוא"ל ובמסרונים.